Neváhajte nás kontaktovať

KONTAKTNÉ ÚDAJE

IQ Trade s.r.o.
Sládkovičova 6
965 01 Žiar nad Hronom


+421 903 252 002

+421 917 449 913

info@iqtrade.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IQ Trade s.r.o.
Sládkovičova 6
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 44 802 901
IČ DPH: SK 20 22 83 39 12

Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0026 2479 1807

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 16607/S
Číslo povolenia na povolenie predaja spotrebiteľského balenia liehu: 516131000149

Zanechajte správu